arc heat arc heat arc heat arc heat

Polsko

Česká republika

Slovensko

Švédsko

ŽÍHÁNÍ NA SNÍŽENÍ VNITŘNÍCH PNUTÍ

Procesy s ohřevem do teploty překrystalizace, tedy žíhání bez strukturních změn.


Procesy s ohřevem na teploty vyšší než je hranice překrystalizace.


Procesy zaručující zvýšení provozní bezpečnosti, zušlechtění.ARC-Heating s.r.o. (člen skupiny EHG) je světovým leaderem v oblasti tepelného zpracování kovů. Poskytujeme efektivní služby zákazníkům po celé Evropě a stejně tak i v ostatních částech světa.

Nabízíme široké spektrum procesů tepelného zpracování, jako například
- předehřev a dohřev
- tepelné zpracování po svařování
- lokální tepelné zpracování odlitků a těles
(včetně geometricky komplikovaných elementů)
- vysušování vyzdívek průmyslových pecí
- tepelné zpracování v mobilních a modulárních pecích
- další nestandardní procesy

Skupina disponuje silnou flotilou mobilních zařízení s celkovou kapacitou přes 3,0 MW.


ARC-Heating s.r.o. (člen skupiny EHG) je výrobcem pecí pro tepelné zpracování kovů.

Vice

Díky dlouholetým zkušenostem, máme jasně stanovené požadavky na řízení a kontrolu procesu tepelného zpracování.

Vice

Nabízíme vysoce kvalitní mobilní zařízení HTT 40, pro provádění procesů lokálního tepelného zpracování.

Vice

V kooperaci nabízíme zajištění povrchové úpravy (tryskání, lakování, nátěry)

Vice


Pokud není možné dopravit produkt ani do jedné z našich provozoven, rádi Vám nabídneme variantu s mobilní pecí pro tepelné zpracování přímo v prostorech Vaší firmy.

Vice

VÝROBA TOPNÝCH ELEMENTŮ

Kromě využití veškerých nabízených služeb v oblasti tepelného zpracování, si u nás můžete objednat také topné elementy používané pro tepelné procesy.

Vice