arc heat arc heat arc heat arc heat

Polsko

Česká republika

Slovensko

Švédsko

REKRYSTALIZAČNÍ ŽÍHÁNÍ

Proces tepelného zpracování, který zvyšuje dobu bezpečného provozu zařízení (např. teles turbín, trysek nebo ventilových komor), pomocí rekrystalizačních procesů probíhajících ve struktuře oceli, regenerací zrn ve struktuře podobně jako při tepelném zpracování spojujícím dva různé procesy, normalizačního žíhání a popouštění.

Max vsázka: 65 T

Měřítko grafu: 0-160 T

Max Teplota: 1050 °c

Měřítko grafu: 0-1200 °c