arc heat arc heat arc heat arc heat

Polsko

Česká republika

Slovensko

Švédsko

VYTVRZOVÁNÍ

Proces ohřevu na teplotu vyšší než je mez rozpustnosti, za účelem získání nižší tvrdosti materiálu, ale vyšší plasticity.

Max vsázka: 80 T

Měřítko grafu: 0-160 T

Max Teplota: 1150 °c

Měřítko grafu: 0-1200 °c