arc heat arc heat arc heat arc heat

Polsko

Česká republika

Slovensko

Švédsko

NÍZKOTEPLOTNÍ POPOUŠTĚNÍ

Popouštění probíhá při teplotách 150–250°C bezprostředně po kalení a výsledkem je struktura zbavená strukturních pnutí po kalení, ale ponechává si svoji vysokou tvrdost.

Používá se např. pro zpracování nástrojových ocelí nebo při povrchovém kalení.

Max vsázka: 120 T

Měřítko grafu: 0-160 T

Max Teplota: 250 °c

Měřítko grafu: 0-1200 °c