arc heat arc heat arc heat arc heat

Polsko

Česká republika

Slovensko

Švédsko

VYSOKOTEPLOTNÍ POPOUŠTĚNÍ

Je proces ohřevu kovu na teploty nad 500 °C  po předchozím kalení, kdy výsledkem je struktura, která si zachvává dobré mechanické vlastnosti, ale sníží se tvrdost. Ocel po tomto způsobu zpracování je možné obrábět.

Max vsázka: 100 T

Měřítko grafu: 0-160 T

Max Teplota: 600 °c

Měřítko grafu: 0-1200 °C