arc heat arc heat arc heat arc heat

Polsko

Česká republika

Slovensko

Švédsko

REALIZOVANÉ PROCESY VE STACIONÁRNÍCH PECÍCH

Místo Pec Vnitřní rozměry pece [m] Maximální teplota [oC] Maximální vsázka [kg]
Česká republika
Plzeň P01 4,5 x 3,2 x 1,2 800oC 12 000
Plzeň P02 4 x 2 x 1 1100 oC 6 000
Plzeň P03 1,45 x 1,45 x 1,18 800 oC 5 000
Brno M01 6 x 4 x 2,9 750 oC 20 000
Brno P07 1,5 x 1,5 x 0,7 850 oC 10 000
Slovensko
Detva S1 4,5 x 2,7 x 1,5 800 oC 15 000
Detva S2 3 x 2,7 x 1,5 800 oC 15 000
Detva S3 4,5 x 2,7 x 1,6 800 oC 10 000
Polsko
Myszków H01 5,0 x 3,5 x 1,5 1150oC 20 000
Myszków H03 5,0 x 3,5 x 1,9 1150oC 20 000
Myszków H05 4,0 x 2,0 x 1,5 1200oC 8 000
Myszków H07 3,0 x 1,5 x 1,5 1200oC 6 000
Myszków H09 4,0 x 2,0 x 1,5 1200oC 8 000
Ruda Śląska H06 4,6 x 4,6 x 1,5 950oC 20 000
Ruda Śląska H02 6,9 x 4,8 x 3,8 950oC 60 000
Ruda Śląska H04 12,0 x 4,8 x 3,8 800oC 100 000
Ruda Śląska H02+H04 18,9 x 4,8 x 3,8 800oC 160 000
Švédsko
Goeteborg Elektrická 1,5 x 1 x 1 1100oC 1 000
Goeteborg Plynová 15 x 5,5 x 5 800oC 100 000

Tento typ žíhání spočívá v ohřevu oceli na teploty, které leží pod teplotou přeměny příslušné oceli a tedy nedochází ke strukturním přeměnám. Po výdrži na příslušné teplotě nastává většinou pomalé ochlazování. Princip tohoto typu žíhání je co nejvíce snížit vnitřní pnutí, která v materiálu vznikla např. při svařování nebo jiných technologických operacích jako tváření za studena nebo masivní obrábění. Žíhání se provádí před finálním obrobením součásti na požadovaný funkční tvar.

Max Teplota: 920°c

Vice

Tento typ žíhání spočívá v ohřevu oceli o 30 - 50°C nad teplotu přeměny Ac3 či Acm, na této austenitizační teplotě setrvat přiměřenou dobu, většinou dle velikosti součásti 1 - 4hod. A poté vhodným ochlazováním na vzduchu nebo v peci dochází k vytvoření jemné rovnoměrné struktury a zjemnění zrna.

Max Teplota: 820°c

Vice

Proces tepelného zpracování, který zvyšuje dobu bezpečného provozu zařízení (např. teles turbín, trysek nebo ventilových komor), pomocí rekrystalizačních procesů probíhajících ve struktuře oceli, regenerací zrn ve struktuře podobně jako při tepelném zpracování spojujícím dva různé procesy, normalizačního žíhání a popouštění.

Max Teplota: 1050°c

Vice

Proces ohřevu na teplotu vyšší než je mez rozpustnosti, za účelem získání nižší tvrdosti materiálu, ale vyšší plasticity.

Max Teplota: 1150°c

Vice

Jde o tepelný proces, při kterém dochází k ohřevu celého objemu kovu nad teplotu austenitizace daného kovu (nad Ac3 či Acm)

Max Teplota: 1150°c

Vice

Je proces ohřevu kovu na teploty nad 500 °C  po předchozím kalení, kdy výsledkem je struktura, která si zachvává dobré mechanické vlastnosti, ale sníží se tvrdost. Ocel po tomto způsobu zpracování je možné obrábět.

Max Teplota: 670°c

Vice

Popouštění probíhá při teplotách 150–250°C bezprostředně po kalení a výsledkem je struktura zbavená strukturních pnutí po kalení, ale ponechává si svoji vysokou tvrdost.

Max Teplota: 250°c

Vice