arc heat arc heat arc heat arc heat

Polsko

Česká republika

Slovensko

Švédsko

KALENÍ

Jde o tepelný proces, při kterém dochází k ohřevu celého objemu kovu nad teplotu austenitizace daného kovu (nad Ac3 či Acm), tedy nad teplotu přeměny a po výdrži na této teplotě následuje ochlazování rychlostí větší než kritickou, čímž dojde k vytvoření nestabilní struktury, která se vyznačuje vysokou tvrdostí, ale nízkou plasticitou.

Max vsázka: 10 T

Měřítko grafu: 0-160 T

Max Teplota: 1150 °c

Měřítko grafu: 0-1200 °C